Holistische Gezinstherapie

Je kind spiegelt instinctief alles wat er in zijn/haar directe omgeving voordoet. Soms kunnen we het gedrag van ons kind plaatsen omdat we het gedrag herkennen vanuit onszelf. Soms zien we gedrag terug bij ons kind welke we niet zo snel herkennen, maar wel degelijk aanwezig is in onszelf. De Reversie Methode gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop jouw kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat je kind vanzelf mee veranderd als jij dat stukje in jezelf heelt.

Wanneer je kind het moeilijk heeft, raakt dat een stuk in ons. De reversie methode laat zien dat het niet ons kind is dat ons zo raakt maar dat het de pijn is van het kind in ons zelf. Als je als ouder in staat bent om de spiegel te vertalen naar jezelf, kan heling plaatsvinden.

Ik werk vanuit een protocol met kinesiologie (spiertesten). Het protocol is zo opgesteld ik een beeld krijg van bij wie de problematiek ligt. Heeft je kind een blokkade, is de omgeving beperkend voor je kind om zijn/haar weg te bewandelen of is de problematiek ontstaan door het gemis aan een kernverlangen of door een blokkade vanuit de natuurlijke ontwikkeling van je kind. Vanuit de Reversie Methode is het duidelijk dat de problemen soms wel bij het kind lijken te liggen maar dat dat lang niet altijd zo is. Wanneer we niets aan de omgeving van het kind veranderen heeft het kind nog steeds geen ruimte om te groeien en zal het spanningen op bouwen die er uit komen door middel van gedrag of een fysieke kwaal. Samen onderzoeken we waar de kern van het probleem ligt.